जाणून घ्या, एजंटशिवाय पासपोर्ट कसा मिळवायचा तेही फक्त १५०० रुपयांमध्ये

ऑनलाइन पासपोर्ट कसा बनवायचा – कोणत्याही देशातील नागरिकांना इतर कोणत्याही देशात जाण्यासाठी पासपोर्ट आवश्यक आहे. पासपोर्टशिवाय कोणीही परदेशात जाऊ शकत नाही. परदेशात जाणाऱ्या भारतीय नागरिकाकडे वैध पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे. पासपोर्ट कायदा 1967 द्वारे, भारत सरकार विविध प्रकारचे पासपोर्ट किंवा परदेशी प्रवासाशी संबंधित कागदपत्रे जसे की डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट, सामान्य पासपोर्ट, सरकारी पासपोर्ट आणीबाणी प्रमाणपत्र आणि … Continue reading जाणून घ्या, एजंटशिवाय पासपोर्ट कसा मिळवायचा तेही फक्त १५०० रुपयांमध्ये